Sverre Engelschiøn

Fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Sverre Engelschiøn er fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Han arbeider hovedsakelig med regelverksutvikling knyttet til digitalisering i helsesektoren, hvor personvern og GDPR er en sentral del.

Han har bred erfaring fra offentlig forvaltning, utredning og lovarbeid og har tidligere arbeidet i Datatilsynet, ved Medisinsk fakultet ved UiO og i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Sverre har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.