Hopp til innhold

EHiN på Arendalsuka 2023

Helseminister Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Alfred Bjørlo, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, fra helse- og omsorgskomiteen Even A. Røed med flere

EHiN teller ned til Arendalsuka! Vi er glade for å kunne meddele at vi også i år vil arrangere en samtale med statsråd Ingvild Kjerkol. Samtalen avholdes tirsdag 15. august kl. 13:00-13:45. Debatt med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (SP), helsepolitisk talsperson Alfred Bjørlo (V), medlem av helse- omsorgskomiteen Erlend Svardal Bøe (H) og kommunestyremedlem og ordførerkandidat Stian Omdalsmoen (FrP) onsdag 16. august kl. 08:00-08:45. Statssekretæren vil også delta i andre debatter, nemlig tirsdag 15. august kl. 12:00-12:45 og onsdag 16. august kl. 14:00-14:45. Even A. Røed (Ap) og Tone W. Trøen (H) deltar også. Benytt sjansen til å høre våre folkevalgte i
e-helsedebatter i Foreningen i 2. etasje i Bankgården, Strandgaten 1, sammen med EHiN!

Arendalsuka finner sted 14.-18. august 2023. I løpet av disse dagene blir det debatter og andre arrangementer i sørlandsbyen. Arendalsuka er en politisk festival som har blitt arrangert i Arendal hver sommer siden 2012. Her møtes politikere, samfunns- og næringsliv for å diskutere aktuelle temaer. Se også: https://www.arendalsuka.no/

Som i 2022 finner dere EHiN på Arendalsuka med egne arrangementer! Vi ønsker å sette fokus på digitalisering av helse, og inviterer til debatter og foredrag tirsdag 15., onsdag 16. og torsdag 17. august med blant annet helseminister Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Alfred Bjørlo og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Se hva EHiN hadde på programmet i 2022 her. 

EHiN har leid lokalet Foreningen i 2. etasje i Bankgården, Strandgaten 1, hvor det er plass til 80-90 stk.

 

EHiNs program under Arendalsuka:

Helseminister Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Alfred Bjørlo, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen med flere

Kommer “eldrebølgen” til å ta knekken på velferdsstaten?

Allerede i 2011 beskrev Kåre Hagen og de andre i rapporten “Morgendagen omsorg” at den endrede demografien vil legge stort press på våre helsetjenester. I det perspektivet snakker man ofte om “eldrebølgen” for å vise til fenomenet. Og et tiår senere begynner vi å se følgene av flere eldre - med økende antall kreftpasienter, personer med demens, ensomhet blant eldre og mye mer.

Hvordan forholder vi oss til den nye hverdagen? Hvis vi trenger så mye flere ressurser til eldre, hva betyr det for resten av befolkningen? Og hvordan må kommuner forholde seg til disse endringene?

Programmet vil kunne ha en del endringer, siden Arendalsuka har et politisk program som oppdateres helt til det siste. 

12:00-12:45 Kan e-helse sette innbyggerne sentralt?
(I samarbeid med Tietoevry)

I årevis har vi snakket om å sette pasienter og innbyggere sentralt i våre helsesystemer. På noen områder opplever vi store forbedringer. Det er mye lettere å bestille timer på nett, samle sin egen helseinformasjon og få hentet ut resepter hvor som helst i landet. Likevel opplever mange at helsetjenestene leveres for mye på klinikerens premisser, og at det er for lite påvirkning fra pasienter og pårørende. Hvorfor lykkes vi ikke med å lage bedre, innbyggersentrerte tjenester?

Deltakere:

 • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Erlend Svardal Bøe, medlem av helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Hans Jacob Moe, Head of Patient Engagement, Tietoevry
 • Odd Martin Solem, Divisjonsdirektør Helsepersonell, Norsk Helsenett
 • Asgeir Fagerli Langberg, styreleder, UngKreft
 • Tor Eid, digitaliseringssjef, Ringerike kommune
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


13:00-13:45 Samtale med helseminister Ingvild Kjerkol

Samtale med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med fokus på digitalisering og dens rolle i å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester. Det blir diskutert noen viktige spørsmål som "Hvordan skal digitaliseringen finansieres?", "Hvordan sprer vi gode løsninger raskt?", "Hvordan bruker vi helsedata?", "Hva er rollen til næringslivet og innovasjonsmiljøene?" og "Hvordan beholder vi våre gode norske og nordiske helsetjenester i en heldigitalisert verden?".

Deltakere:

 • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister
 • Anita Foss Midlang, rådgjevar helse og omsorg, Sogndal kommune
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk Sykepleierforbund
 • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
 • Johan Ronæs, CEO, Norsk Helsenett
 • Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


14:00-14:45 Hvordan får vi fart på digitaliseringen av helsetjenesten?
(I samarbeid med Norsk Helsenett)

Norsk Helsenett og EHiN inviterer til en spennende samtale med gjester om hvordan vi får fart på digitaliseringen av helsetjenesten - og hvilke hindre som står i veien. Hvordan kan vi frigjøre verdifull tid til pasientbehandling ved, blant annet, å gi helsepersonell informasjonen de trenger når de trenger den, og ved å legge til rette for trygge og innovative løsninger fra leverandørmarkedet?

 • Johan Ronæs, CEO, Norsk helsenett
 • Mariann Hornnes, direktør, Direktoratet for e-helse
 • Thomas Smedsrud, konsernsjef/daglig leder, Kernel/DIPS
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, forskning, innovasjon og digitalisering, KS
 • Kristin Kornelia Utne, leder/medlem, Yngre legers forening / Helsepersonellkommisjonen
 • Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


15:00-15:45 Friskere med helsetjenester levert hjemme?
(I samarbeid med PA Consulting)

PA Consulting har nylig gjennomført en global undersøkelse blant helseledere om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Undersøkelsen viser at Norge og andre land forventer en ti-dobling av antall pasienter med denne type tjenester innen 2030.

Norge peker seg ut fordi vi i større grad enn andre land opplever at personvern, informasjonssikkerhet, teknologivegring blant helsepersonell og manglende samhandling hindrer implementering. Blir pasientene friskere av å få levert tjenestene hjemme, og har vi tro på en ti-dobling av dette markedet innen 2030?

Deltakere:

 • Anita Foss Midlang, rådgjevar helse og omsorg, Sogndal kommune
 • Grete Kvernland-Berg, managing partner, PA Consulting
 • Bjørnar Alexander Andreassen, fungerende avdelingsdirektør, avdeling for velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet
 • Terje Wistner, avdelingsdirektør eHelse, KS
 • Bendik Hegna, programleder - den eldre pasient, Ahus
 • Amund Leinaas, leder program Digital hjemmeoppfølging Vestre Viken HF
 • Marte Roa Syvertsen, lege og PHD nevrologisk avdeling Drammen sykehus
 • Moderator: Richard Åstrand, Head of Digital Transformation, PA Consulting

Se sesjonen på Arendalsukas sider


16:00-16:45 Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging
(I samarbeid med KS)

Næringsklyngene Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Kreftforeningen, Norsk sykepleierforbund, Dignio og KS har sammen satt fokus på hvorfor det tar så lang tid å innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Våren 2023 arrangerte samarbeidspartnerne en rundebordskonferanse for å drøfte hva vi kan gjøre sammen for å få fortgang i innføringen og hva vi mener myndighetene må bidra med. Denne sesjonen følger opp initiativet og vi vil drøfte hva som må gjøres videre

Oppsummering av rundebordskonferansen, identifiserte tiltak og hva har vi gjort v/Kristin Standal, KS

Hvordan anbefales kommunene å jobbe for å sikre storskala implementering av velferdsteknologi v/Silje Skeie Stray og Christina Paulsen, nettverkskoordinatorer i Agder

Standardisering og sertifisering av velferdsteknologi og DHO v/Arild Kristensen, NSCC

Samtale – hva trenger vi videre og hva forventer vi at myndighetene bidrar med?

Deltakere:

 • Kristin Standal, fagansvarlig velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, avd eHelse, KS
 • Silje Skeie Stray, nettverkskoordinator Agder, Grimstad kommune
 • Christina Hagtvedt Paulsen, nettverkskoordinator Agder, Kristiansand kommune
 • Arild Kristensen, CEO, Norwegian Smart Care Cluster
 • Andreas Høiaas, politisk rådgiver, Kreftforeningen
 • Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
 • Silje Naustvik, 1. nestleder i Norsk Sykepleierforbund
 • Riche Vestby, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet
 • Moderator: Terje Wistner, avdelingsdirektør eHelse, KS

Se sesjonen på Arendalsukas sider


16:45-18:00 Tiden for å handle er nå!

Del 1: 16:45-17:10 Debatt om smidig og sikker e-helse
Vi ønsker stadig mer mobile og varierte helsetjenester som følger oss der vi er. Hvordan kan vi sikre pålitelige og trygge helsedata i en mer usikker og digitalisert verden? Sykehuspartner fremla i slutten av mai sin trusselvurdering for Helse Sør-Øst. Er ROS-analyser gode nok innenfor e-helsetjenesten, infrastruktur, og ellers for utvikling og bruk av velferdsteknologi eller kunstig intelligens? Hva slags samhandling kreves, hva bør eller må vi gjøre innen det regulatoriske? Hvordan skal vi i fremtiden få det best mulig til slik at fellesskapet i årene som kommer møter en sikker og smidig e-helse?

Deltakere:

 • Tone W. Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Even A. Røed, stortingspolitiker, AP
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering, KS
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN og Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

Del 2: 17:10-18:00 Hvordan sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre hjemmeboende?
(I samarbeid med VilMer)

Flere hundre tusen norske seniorer er ensomme og ønsker seg mer sosial kontakt og økt aktivitet. Regjeringens utvalg bruker sterke ord når de i sin rapport «Tid for handling» beskriver scenarioer for kommunale helse- og omsorgstjenester i årene som kommer: Et beregnet scenario vil medføre at «mange kommuners helse- og omsorgstjenester vil bryte fullstendig sammen». Kommisjonen sier tydelig at vi må tenke nytt, og vi må handle – nå.

Mange bidrar som frivillige i eldreomsorgen, men vi kan neppe belage oss på tilstrekkelig «volum» fra frivilligheten. Pårørende opplever allerede en stor belastning og byrden vil øke mye fremover. Helseministeren sier vi må belage oss på å ta større ansvar for egen alderdom, og en større del av regningen. Vi ønsker å diskutere fremtidens modeller og hva som må til for å sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre hjemmeboende. Arrangementet starter med noen korte innlegg og et tankevekkende intervju. Deretter blir det paneldebatt rundt blant annet følgende tema:

 • Kan bemanningskrisen løses på annen måte enn ved å bruke «reservearbeidsstyrken»?
 • Kan vi med rimelighet be om mer fra frivillige og pårørende?
 • Er det «unorskt» å overlate regningen for hverdagsomsorg og enkel hjelp i hjemmet til familier, eller er dette en del av svaret på Helseministerens oppfordring?
 • Teknologiselskaper har verktøyene og tempoet, men kommunen har menneskene og behovene. Hvordan kan vi utnytte dette potensialet på en effektiv måte?

Deltakere:

 • Dag Otto Lauritzen, engasjert TV-personlighet og tidligere toppsyklist
 • Tone W. Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse, Abelia
 • Anne Kari Minsaas, prosjektleder, Pensjonistforbundet
 • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
 • Ida Meisland Eide, fungerende direktør, Norlandia Care Norge
 • Sverre Rudjord, kommunalsjef Helse, Ringsaker kommune
 • Harald Odde, styreleder VilMer og tidligere gründer Oppfølgingsenheten Frisk
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN og Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider

08:00-08:45 Kommer "eldrebølgen" til å ta knekken på velferdsstaten?

Allerede i 2011 beskrev Kåre Hagen og de andre i rapporten "Morgendagens omsorg" at den endrede demografien vil legge stort press på våre helsetjenester I fremtiden vil vi bli flere eldre, flere vil være langtidsoverlevere innen kreft og/eller leve med demens samtidig som andelen helsepersonell ikke vil øke. Helsepersonellkommisjonens rapport "Tid for handling" som ble lansert i vinter trekker frem at i fremtidens helse vil vi måtte gjøre "mer med mindre". Hvordan forholder vi oss til den nye hverdagen? Hvordan skal vi på best mulig måte forvalte ressursene våre, og hvordan skal vi gi best mulig helsetjenester gjennom sikker og god samhandling?
 
Deltakere:
 • Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hans Inge Myrvold (SP), stortingsrepresentant
 • Alfred Bjørlo (V), helsepolitisk talsperson
 • Erlend Svardal Bøe (H), stortingsrepresentant, medlem av helse- og omsorgskomiteen
 • Stian Omdalsmoen, kommunestyremedlem og ordførerkandidat, Froland kommune (FrP)
 • Kai Øivind Brenden, nestleder, NSF
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN og Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


09:00-09:45 Løsningene finnes – så hva må til for å sikre eldre på sykehjem og dagtilbud den aktiviteten og gleden de fortjener?
(I samarbeid med VilMer)

Endringer i demografien gir store behov for økt satsning på sosialisering, aktivitet og forebyggende helse for en aldrende befolkning. Mange peker på at teknologien finnes. Men det er stor forskjell på løsningene som beskrives i utvalgsrapporter til den praktiske virkeligheten ute i kommunene. Der preges hverdagen av budsjettinnsparinger og begrenset mulighet og evne til å investere i sosial velferdsteknologi.

Vi ønsker å diskutere hva som må til for å sikre eldre den livskvaliteten de fortjener. Arrangementet starter med noen korte innlegg. Deretter blir det paneldebatt rundt blant annet følgende tema:

 • Hvorfor er det så vanskelig for norske kommuner å investere i teknologi og løsninger som gir økt livskvalitet for eldre?
 • Hva må til for å investere vesentlig mer i sosial velferdsteknologi? Bør vi etablere nasjonale fond som ikke tærer på kommunebudsjettene?
 • Hva slags modeller er det som virkelig vil monne for å gi eldre den livskvaliteten de fortjener? Hvordan kan samfunnet gå fra ord til handling?
 • Hva bør politikerne gjøre nå i 2023?

Deltakere:

 • Arild Kristensen, CEO, Norwegian Smart Care Cluster
 • Kristin Standal, fagansvarlig for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, KS
 • Ida Meisland Eide, fungerende direktør, Norlandia Care Norge
 • Sverre Rudjord, kommunalsjef Helse, Ringsaker kommune
 • Øystein Landgraff, gründer og daglig leder, VilMer
 • Even A. Røed, stortingspolitiker, AP
 • Moderator: Sylvia Brustad, blant annet tidligere Helseminister og Stortingspolitiker

Se sesjonen på Arendalsukas sider


12:00-12:45 Investeringer i (e-)helse - hva trenger vi?
(I samarbeid med Investinor)

Til tross for en Nobelpris i medisin, gründere i verdenstoppen og en næring med stort eksportpotensiale, er investeringene i norsk helsenæring mer enn halvert de siste to årene. Gode selskaper står i fare for ikke å få nok finansiering. Lovende forskning risikerer ikke å bli kommersialisert.

Til tross for kapitaltørken, hva mener landets største helseinvestorer er oppskriften for å skape en innovativ norsk helsenæring? Hvilke muligheter finnes i Norge? Hva skal til for å realisere potensialet?

I samtalen møter du:

 • Ingrid Teigland Akay, lege og grunnlegger av venturefondet Hadean Ventures
 • Sveinung Hole, leder Sarsia
 • Ann-Tove Kongsnes, leder for Investinor
 • Alexandra Bech Gjørv, CEO, Sintef
 • Even A. Røed, stortingspolitiker, AP
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Etterpå får vi politisk debatt, hvor vi spør: Hvordan kan norske innovasjon- og vekstselskaper bidra til å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste? Hvilken rolle spiller teknologi, og hvem skal finansiere den?

Se sesjonen på Arendalsukas sider


13:00-13:45 Sikker datadeling og standardisering
(i samarbeid med Egde og Lifeness)

Datadeling for bruk av AI i helse.
Egde kobler teknologi med samfunnet gjennom ekspertise innen blant annet rådgivning, egne løsninger og samarbeid med flere grunderbedrifter i sitt virke som nettverksportal og gateway mot næringslivet. Men hvordan kan man gjennom bruk av teknologi og utvikling digitalt sikre gode løsninger i form av økosystem i bransjen knyttet opp mot sikkerhet i helse?

I denne sesjonen bringer Egde med seg blant annet Lifeness, en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med livsstilssykdommer tettere oppfølging,

Deltakere:

 • Andy Harrison, rådgiver, Egde
 • Solvor Øverlien Magi, daglig leder, Lifeness
 • Ishita Barua, Head of AI lead, Deloitte
 • Morten Goodwin, professor, UiA
 • Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


14:00-14:45 Følgeforskning - Debatt med KS
(i samarbeid med KS)

E-helse øker kvaliteten og sparer tid hos helsepersonell – stemmer dette?

Vi forventer at nasjonale e-helseløsninger skal bidra til å øke kvaliteten og omsorgskapasiteten i helsetjenestene, men er det virkelig slik? Greier vi å hente ut gevinstene, har vi nok kunnskap og vet nok om hvordan helse- og omsorgstjenestene bør digitaliseres? Følgeforskning kan bidra til å gi myndigheter og virksomheter verdifull informasjon og omsette dette til handling, og da er det viktig at kommunal sektors forskes med og ikke på. Dette må også bidra til kunnskap om faktisk bruk, og mer kunnskap om fordeling av kostnader og gevinster mellom aktørene.

Vi tar diskusjonen om hvordan følgeforsking kan bidra til å øke forutsigbarheten for at digitalisering og bruk av smart teknologi gir de gevinstene som det forventes, slik Helsepersonellkommisjonen peker på.

Innledning:
Effektstudie kjernejournel – hva viser det oss?
Hva er følgeforskning og hvordan kan det bidra?

Panelsamtale
Hvordan kan vi bidra til forskning omsettes til handling og bidrar til å realisere gevinster?

Deltakere:

 • Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kristin Weideman Wieland, områdedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering, KS
 • Marte Kvittum Tangen, leder Norsk Forening for Allmennmedisin, Den norske legeforening
 • Kari Dyb, seniorforsker, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


15:00-15:45 Fra antihvitvask til færre uønskede hendelser: Hva kan helse- og omsorgstjenesten lære av finansbransjen?
(I samarbeid med BearingPoint)

BearingPoint har på oppdrag fra bankene i SpareBank1-alliansen gjennomført et banebrytende prosjekt innenfor antihvitvasking (AML) for effektivt å avdekke forsøk på hvitvasking blant bankkunder. Gjennom å samle sammen alle bankenes individuelle erfaringer knyttet til mistenkelig kundeadferd og deretter anvende forklarbar kunstig intelligens, har man klart å kartlegge underliggende karakteristika og omsette disse til mer treffsikre regler for deteksjon av hvitvaskingsforsøk.

Helseforetakene registrerer i sine avvikssystemer, som følge av en god meldekultur, store volum av uønskede hendelser. Utfordringen er å identifisere risikoer og trender i dette store materialet, både på lokalt og nasjonalt nivå. Gjennom å anvende dette datagrunnlaget bedre kunne man identifisert og forstått risikodriverne bak de uønskede hendelsene på tvers av hele helse- og omsorgssektoren, og gjennom dette forbedre det forebyggende arbeidet.

Denne sesjonen vil utforske overføringsverdien av konseptet fra SB1 til analyser av uønskede hendelser i helsetjenesten, med formål om å forhindre at de samme uønskede hendelsene skjer igjen.

Deltakere:

 • Helene Tangen, programleder anti-hvitvasking, SpareBank1
 • Einar Hovlid, lege, fagdirektør, Statens helsetilsyn
 • Asgeir M. Kvam, lege, medisinskfaglig rådgiver, Vestre Viken HF
 • Karan Rognes Kathuria, leder av AI Products, BearingPoint
 • Edvard Nærum, leder av helse og offentlig sektor, BearingPoint
 • Moderator: Edvard Nærum, leder av helse og offentlig sektor, BearingPoint

Se sesjonen på Arendalsukas sider

10:00-10:45 Når AI bølgen treffer helse - hva gjør vi?

AI er en hype. Eller? Helsepersonellskomisjonen ønsker å oppnå mer med mindre ressurser, og gode systemer for håndtering av helsedata kan være nøkkelen til effektivisering.

Denne sesjonen tar sikte på å utforske potensialet og gevinster ved å implementere AI-løsninger i håndteringen av helsedata.
 
Deltakere:
 • Jesper Ravn, seniorrådgiver, Ahus
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør Forskning, Innovasjon og Digitalisering, KS
 • Morten Goodwin, professor, UiA
 • Hilde Hamre, direktør, Helseetaten, Oslo kommune
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


11:00-11:45 Helseplattformen som utprøvingsarena for «Én innbygger - én journal»

(I samarbeid med Accenture)

Det inviteres til en spennende samtale med gjester som tar utgangspunkt i beslutningen fra 2016 om at Helse Midt-Norge, gjennom Helseplattformen, er Midt-Norges regionale utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

Sammen med helsetjenesten i Midt-Norge utvikler og innfører Helseplattformen en ny, felles pasientjournal for både kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister. I tillegg innføres HelsaMi som er Helseplattformens innbyggerportal.

Målet med å innføre én felles pasientjournal på tvers av nivåene i helsetjenesten er blant annet å bedre informasjonsflyten, øke pasientsikkerheten og skape en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i Midt-Norge.

Vi oppsummerer arbeidet som en innledning og spør:

- Hva har vi lært siden 2016 gjennom arbeidet med Helseplattformen og de øvrige initiativene relatert til «Én innbygger - én journal»

- Hvordan kan det vi har lært tas videre på veien mot en mer sammenhengende helsetjeneste for oss alle.

 • Geir Prestegård, managing director, Accenture
 • Christer Mjåset, viseadministrerende direktør,, Helseplattformen
 • Terje Wistner, avdelingsdirektør eHelse, KS
 • Siv Ingebrigtsen, fungerende divisjonsdirektør, Direktoratet for e-helse
 • Ann Kristin Røyset, innføringsansvarlig HP, Ålesund kommune
 • Johan Ronæs, Norsk Helsenett
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


12:00-12:45 Enklere liv for eldre - leve, ikke bare eksistere

I dagens samfunn står vi overfor negative trender med økende ensomhet i befolkningen. Dette har en betydelig innvirkning på folks trivsel og helse. Tre store utfordringer for helsesektoren: flere eldre, manglende arbeidskraft, manglende penger.
 
Denne sesjonen på Arendalsuka tar sikte på å utforske og diskutere ulike innovative løsninger som kan gi et enklere liv for eldre.
 
Deltakere:
 • Arne Harald Foss, prosjektleder, Livsglede for Eldre
 • Anne Kari Minsaas, prosjektleder, Pensjonistforbundet
 • Hege Eiklid, grunder og managing director, Innocom
 • Julia Németh, innovasjon og myndighetskontakt HelsaMi, Helseplattformen
 • Arild Kristensen, CEO, Norwegian Smart Care Cluster
 • Moderator: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider


13:00-13:45 Innovasjon mot sosial ulikhet og ensomhet

I et samfunn med mer digitalisering, ser vi dessverre økt sosial ulikhet og ensomhet. Mange mennesker opplever følelsen av å være utelukket eller ensomme. Digitalt utenforskap er et voksende problem som krever oppmerksomhet, men hva er de beste løsningene for å motvirke det?

I denne sesjonen ønsker vi å utforske og diskutere innovative løsninger som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og fremme bedre mental helse.

Deltakere:

 • Henriette Lauvhaug Nybakke, PhD-stipendiat, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Beate Standal, PhD-stipendiat, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Forhelse SFI
 • Julia Németh, innovasjon og myndighetskontakt HelsaMi, Helseplattformen
 • Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse
 • Stian Omdalsmoen, kommunestyremedlem og ordførerkandidat, Froland kommune (FrP)
 • Anita Vatland, leder, Pårørendealliansen
 • Trude Andresen, Kommunedirektør Drammen kommune
 • Moderator: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig, EHiN

Se sesjonen på Arendalsukas sider

Scroll til toppen