Hopp til innhold

Camilla Lobben – løsningsrådgiver med fokus på digital hjemmeoppfølging i Tellu

Camilla Lobben har begynt i Tellu. EHiN har i den anledning intervjuet henne for å få innsikt i hennes nye rolle og fokus på e-helsefeltet fremover.

– Hei Camilla, du har fått deg en ny jobb i Tellu. Hva gjør Tellu?

Camilla Lobben

Takk, det er veldig spennende å få jobbe med helseteknologi som er avgjørende for å løse noen av samfunnets største utfordringer. Og her er Tellu en viktig bidragsyter. I Tellu jobber vi for at flere skal få tilgang til bedre helsetjenester med bedre bruk av smart teknologi. Vi utvikler og leverer løsninger som gir de som mottar helsehjelp en tryggere hverdag, og samtidig bidrar vi til å forenkle arbeidshverdagen for de som jobber i helsevesenet. Tellu har en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi, der vi tar utgangspunktet i bosituasjonen og behovene til den enkelte, enten det gjelder hjemmeboende, folk som bor i omsorgsbolig eller på institusjon. Mange kjenner Tellu som leverandør av løsninger til kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi jobber blant annet mye med digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging (DHO). Dette er fremtidsrettede løsninger som har stort fokus nasjonalt. Løsningene skal sikre økt samhandling mellom tjenestenivåene og en mer effektiv og sikker leveranse av helsetjenester. 

– Hva går din nye rolle ut på?

Jeg jobber som løsningsrådgiver, og min hovedoppgave er å bidra i salgsprosesser i tett samarbeid med vårt kompetente tverrfaglige team. 

Mitt fokus fremover er rådgivning knyttet til løsninger utviklet på Tellus egen tjenesteplattform, primært Digital Hjemmeoppfølging og Digitalt tilsyn. 

Innføring av Digital Hjemmeoppfølging er kompleks fordi det involverer flere aktører i helsetjenesten, men her har Tellu viktig erfaring med innføring i samarbeid med sykehus og kommunene.  
Så i tillegg til teknologifokuset, vil mitt bidrag også være å bistå kundene med innsikt i hvordan teknologien påvirker dagens arbeidsprosesser. For å lykkes med implementering av nye løsninger må kunde og leverandør være i tett dialog over tid. Det er min jobb å sørge for å bygge relasjoner og skape tillit, både til våre løsninger og kompetanse. Vi skal jo være kundens partner i et krevende endringsarbeid over tid, og da er jeg en av flere dedikerte ressurser i Tellu som skal sørge for at vi lykkes sammen med kunden. 

 – Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder e-helse og velferdsteknologi? 

Helt klart Digital Hjemmeoppfølging! 

Dette er et uttalt satsningsområde nasjonalt, og vil kreve at vi som leverandører er med og utvikler sikre og effektive løsninger. 

Rammeavtalen med HSØ står sentralt; der er Tellu en av seks leverandører som er i posisjon til å levere på fremtidens behov. 

I tillegg etableres det flere prosjekter og samarbeid på tvers av helsetjenestene i landets kommuner. Fokuset for dem er også anskaffelse og innføring av digitale løsninger. 

Så mitt fokus er definitivt å formidle budskapet om hvordan digitale løsninger skal gjøre det mulig å flytte helsetjenestene hjem til pasientene. 

 – Kommer vi til å se deg og Tellu på EHiN? 

Absolutt, ja! EHiN er en viktig arena for oss som leverandør. Det er en arena der føringer, fag, utfordringer, behov og løsninger diskuteres, formidles og presenteres. 

Vi bygger relasjoner, deler vår innsikt og lar oss inspirere av andre.  

Scroll til toppen