Hopp til innhold

Er du en teamleder som klarer å holde stø kurs gjennom stormene?

Søknadsfrist: 16.11.2023
Om stillingen
Sted: Trondheim
Stillingsprosent: 100%
Heltid/deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Arbeidsgiver: Helseplattformen AS
Hjemmeside: https://www.helseplattformen.no/
Stillingstittel: Teamleder marked

Om stillingen

Er du god på kommunikasjon, samtidig som du har en god økonomiforståelse? Vil du bidra til at innbyggerne i Midt-Norge får en mer helhetlig og sammenhengende helsetjeneste? Da kan dette være stillingen for deg!

Som Teamleder marked vil du bidra inn i arbeidet med å markedsføre Helseplattformen i Midt-Norge ovenfor kommuner og helseaktører som fastleger, avtalespesialister og private helseinstitusjoner. 

Vi leter etter deg som har gode økonomi- og kommunikasjonsferdigheter, og som kan vise til relevant erfaring. Det er et pluss om du har kunnskap om kommunal sektor og/eller erfaring med prosjektarbeid. Vi leter etter deg som har god formidlingsevne, som jobber godt i team, og som er proaktiv og initiativrik, så vel som strukturert. Vi trenger deg som evner å ta ansvar for både små og store kunder.

Hos oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Nyutdannede må gjerne søke, da dette er en stilling du kan utvikle deg i.

Du vil få varierte arbeidsoppgaver, alt fra produksjon av saksunderlag til å holde presentasjoner i kommunestyrer. Du vil ha et spesielt ansvar for å vedlikeholde og utvikle økonomiske styringsmodeller og hjelpe aktørene til å forstå og bruke disse for å forberede sine innføringsløp. Arbeidet vil gi unik erfaring fra det mest spennende endringsprosjektet i norsk helsetjeneste for tiden.

Stillingen vil i de første årene ha ansvar for markedsarbeidet for kommuner, men senere vil stillingen også innebære arbeid opp mot andre opsjonsaktører, slik som fastleger, avtalespesialister og avtalefysioterapeuter. I tillegg til å jobbe mot eksterne aktører, vil du samarbeide tett med mange på tvers i organisasjonen.

Stillingen tilhører seksjonen for innføring av opsjonsaktører, og du vil rapportere direkte til seksjonsleder. Seksjonen ligger under avdeling for kunde og innbygger, som overordnet har ansvar for å ivareta Helseplattformens kunder og sikre gode innbyggertjenester. Avdelingen forvalter innbyggerportalen HelsaMi, drifter kommunale innføringsprosjekter og utvikler ny løsning for fastleger. I tillegg sikrer avdelingen forberedelse, opplæring og gevinstrealisering for alle aktørene som tar Helseplattformen i bruk.

Arbeidsoppgaver

 • Markedsarbeid ut mot aktører som har eller skal ta Helseplattformen i bruk
 • Arbeid med vedlikehold og utvikling av økonomiske styringsmodeller
 • Rådgivning og formidling
 • Møtevirksomhet og direkte kontakt med opsjonsaktører
 • Saksforberedelser og annet administrativt arbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi, markedsføring eller andre relevante områder
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Beherske Excel og andre relevante verktøy på et høyt nivå
 • Behersker ulike presentasjonsverktøy
 • Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om kommunal sektor
 • Prosjekterfaring 
 • Erfaring med avanserte økonomiske modeller i Excel eller liknende
 • Erfaring med å skrive/forberede saksunderlag og presentasjon av disse

Personlige egenskaper

 • God økonomisk forståelse
 • Gode analytiske evner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og planmessig
 • Selvstendig og proaktiv

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vektlegges utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Du blir en del av Norges største endringsprosjekt innen helse, og vi bidrar til å utgjøre en viktig forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge. Du får store muligheter til å påvirke både egen arbeidshverdag og prosjektet, og blir en del av et team i vekst. I Helseplattformen er vi opptatt av målrettet kompetanseutvikling og ønsker å utvikle våre medarbeidere både i tråd med ønsker, muligheter og behov i organisasjonen. Seksjon Innføring opsjonsaktører er en liten seksjon med trivelige kolleger. Vi prøver å løse små og store utfordringer i fellesskap, og spiser lunsj sammen så ofte vi kan. 

Vi tilbyr også:

 • En spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse i både Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger og Namsos
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • Bedriftsidrettslag
 • Universelt utformede lokaler, vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Medlemskap i KLP
 • Lønn avhengig av kompetanse og erfaring

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en helt ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Vi bygger og innfører ny, felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen er også et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste: bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen AS har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov. Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utviklingen av HelsaMi. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal». Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom den nye pasientportalen HelsaMi

Vi søker flere kollegaer til Norges største endringsprosjekt innen helse, og hvis du deler vår visjon om sammenhengende helsetjenester og ønsker å jobbe tett på både teknologi, informasjonsflyt og helse ønsker vi gjerne ha deg med på laget vårt!

Hva skjer nå?

Synes du dette ser ut som en spennende og givende mulighet, som du er kvalifisert for, håper vi du sender din søknad. Vi vurderer kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter, bruk lenke på denne siden for å komme direkte til søknadsportalen. Søknadene vurderes etter utløpt søknadsfrist, og aktuelle kandidater kontaktes snarlig etter dette. Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Helseplattformen AS er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Kontaktinformasjon:

Tor Erling Evjen
Seksjonsleder
Telefon: 91112506
E-post:
tor.erling.evjen@helseplattformen.no

Vivian Sekkenes
Seniorrådgiver HR
E-post: vivian.sekkenes@helseplattformen.no

Line Valsjø
Avdelingskoordinator, Kunde og innbygger
Telefon: +47 46 43 39 33
E-post: line.valsjo@helseplattformen.no

Scroll til toppen