Hopp til innhold

Er du opptatt av pasientsikkerhet og fremtidens e-helseløsninger?

Søknadsfrist: Utgått
Om stillingen
Sted: Trondheim
Stillingsprosent: 100%
Heltid/deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Arbeidsgiver: Helseplattformen
Hjemmeside: https://helseplattformen.no/
Stillingstittel: E-meldingsansvarlig

Om stillingen

Helseplattformen søker deg som er opptatt av å ivareta pasientsikkerhet i nyopprettet stilling som e-meldingsansvarlig.

E-meldingsansvarlig i Helseplattformen skal sørge for at e-meldingstjenesten er i tråd med helsetjenestens behov for meldingsutveksling og samhandling ved bruk av Helseplattformen. Som e-meldingsansvarlig blir du en del av Helseplattformens team for nasjonal koordinering på området digital samhandling. Du vil ha et stort nettverk av samarbeidsparter både internt i Helseplattformen AS og hos aktørene som bruker Helseplattformen som løsning. Du får jobbe med hele kjeden fra spesifisering av løsning til forvaltning av tjenesten. Du vil også representere Helseplattformen i regionalt fagråd for digital samhandling, for å koordinere aktiviteter og behov knyttet til endringer og videreutvikling av Helseplattformens tjenester. Vi mener det er viktig å kunne se kompleksiteten i behovene hos de ulike aktørene, for å lykkes med dette arbeidet.

E-meldingsansvarlig jobber i seksjon Informasjonsforvaltning, og blir del av et faglig sterkt team og et svært godt arbeidsmiljø. Seksjonen har ansvar for at informasjonen i Helseplattformen er av høy kvalitet og  kan gjenbrukes så mye som mulig. Seksjon Informasjonsforvaltning er del av avdeling for plan, kvalitet og arkitektur, sammen med seksjon Test, seksjon Virksomhetsarkitektur og seksjon Integrasjoner.

Hos oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det.  

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en helt ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen er også et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste: bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen AS har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov. Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utviklingen av HelsaMi. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal». Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom den nye pasientportalen HelsaMi

Vi søker flere kollegaer til Norges største endringsprosjekt innen helse, og hvis du deler vår visjon om sammenhengende helsetjenester og ønsker å jobbe tett på både teknologi, informasjonsflyt og helse ønsker vi gjerne ha deg med på laget vårt!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for leveransen av helhetlig e-meldingstjeneste til Helseplattformens kunder
 • Lede tverrfaglig gruppe i Helseplattformen som utvikler og forvalter tjenesten e-meldinger
 • Planlegge og koordinere leveranser og prioritering innen området 
 • Helseplattformens representant i regionale samhandlingsfora (Regionalt fagråd digital samhandling – RADS) og kontaktpunkt for de meldingsansvarlig hos Helseplattformens kunder  
 • Delta i arbeidet mot nasjonale aktører på samhandling og meldingsutveksling 
 • Sikre at Helseplattformen jobber i takt med den felles forståelse og fortolkning av krav til meldinger både internt i HP og mellom aktørene
 • Bidrar i arbeidet mot de andre journalleverandører på meldingsutveksling 
 • Ansvar for å håndtere behov for samhandling med bruk av e-meldinger til aktører som ikke er digital 
 • Ansvar for å ha oppdatert status for leveranser og driftssituasjon 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Prosjektledererfaring eller annen relevant ledererfaring  
 • Erfaring fra å håndtere komplekse aktørbilder
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. 
 • IT kompetanse og god it-forståelse er en forutsetning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra meldingsutveksling er en fordel
 • Kjennskap og erfaring fra e-meldingsarbeid mot helsetjenestens aktører er ikke et krav, men vil være en fordel
 • Erfaring fra IT-utvikling er ønskelig
 • Kunnskap eller erfaring fra arbeid i Helsetjenesten

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Relasjonsbygger på tvers av roller og profesjoner og en utpreget teamspiller
 • Løsningsorientert 
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Stor arbeidskapasitet og arbeider godt under press 
 • Initiativrik 
 • Strukturert og ryddig, med evnen til å holde oversikt over et komplekst miljø
 • Høy gjennomføringsevne
 • Selvstendighet i arbeidet og høy drivkraft 

Vi tilbyr

Du blir en del av Norges største endringsprosjekt innen helse, og bidrar til å utgjøre en viktig forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge. Du får store muligheter til å påvirke både egen arbeidshverdag og prosjektet, og blir en del av et team i vekst. I Helseplattformen er vi opptatt av målrettet kompetanseutvikling og ønsker å utvikle våre medarbeidere både i tråd med ønsker, muligheter og behov i organisasjonen. I vår seksjon har vi høy kompetanse både på nasjonale prosesser, masterdata management og felles språk. Vi er også glad i å drikke kaffe sammen, bade i havet eller ha lunsjpilates. 


Vi tilbyr også:

 • en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse i både Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger og Namsos
 • utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • bedriftsidrettslag
 • universelt utformet lokaler, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • medlemskap i KLP
 • lønn avhengig av kompetanse og erfaring

Kontaktinformasjon

Mona Stedenfeldt
Mona.Stedenfeldt@helseplattformen.no
Telefon:97676008
E-post: mona.stedenfeldt@helseplattformen.no

Vivian Sekkenes
Seniorrådgiver HR
E-post: vivian.sekkenes@helseplattformen.no

Scroll til toppen