Hopp til innhold

Hele Helse Vest er på DIPS Arena

Saken er hentet fra dips.com

Milepælen er nådd! Når Helle Kristine Schøyen, administrerende direktør i Stavanger universitetssjukehus (SUS) klippet snora den 28. november, markerer det at Helse Stavanger (HST), siste helseforetak ut og dermed også hele Helse Vest er oppe på DIPS Arena.

DIPS-direktør Kolbjørn Haarr på EHiN 2022 | Foto: Lene Stamnes Sandaunet

Fakta om innføringen i Helse Vest:

  • Helse Vest har nå tatt i bruk DIPS Arena i hele regionen, ca. 20 000 brukere. 
  • Mellom 16. nov 2020 og 25. januar 2021 fikk i alt 4000 sluttbrukere i psykisk helsevern og rus i Helse Vest tilgang til ny elektronisk pasientjournal.
  • Helse Bergen var det første foretaket i Helse Vest som ga den somatiske delen av sykehuset tilgang til DIPS Arena. Cirka 10.000 brukere fikk tilgang 7. mars 2022. Helse Førde koblet seg på 2.mai 2022.
  • Helse Fonna og HSR (Revmatismesykehuset Haugesund) fikk ny elektronisk pasientjournal 23. mai i år.
  • Siste oppstart av DIPS Arena i Helse Vest var 28. november for Helse Stavanger. Dette var også det eneste foretaket som tok i bruk Arena for somatikk og psykisk helsevern og rus samtidig.

Fakta om DIPS Arena:

  • DIPS Arena er en norskutviklet elektronisk pasientjournal, bygget på en Open EHR-plattform, som gjør at alle som utvikler teknologi for helsetjenesten kan integrere den med data fra Arena, ved hjelp av internasjonale kodestandarder.
  • DIPS har brukt flere år og rundt 1,5 mrd kroner på å utvikle den moderne EPJ-plattformen. Gjennom e-helsekonsernet Kernel satses det nå videre på DIPS Arena, men også på en ny løsning for kommunesektoren gjennom selskapet Aidn, som vil revolusjonere måten å tenke pasientjournal på. Ikke minst vil den legge til rette for at hele helsetjenesten, pluss pasient og pårørende, kan samhandle for å behandle og forebygge sykdom.  

Les hele saken på DIPS

Her et utdrag fra en sesjon på EHiN 2022 «Fremtidens pasientjournal». Blant annet en oppdatering fra Helse Nord om hva brukerne synes om DIPS Arena, og en titt på hvordan den nye teknologien legger til rette for smidigere utvikling av fremtidens e-helseløsninger, gjennom Open DIPS.

Hvis du ønsker å se hele foredraget kan du kjøpe EHiN Digital – all content for en redusert pris. Da får du samtidig tilgang til hele EHiN 2022 konferansen.

Scroll til toppen