Hopp til innhold

Helga M. Brøgger – blir forsker i DNV

Helga M. Brøgger er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har jobbet som seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn, samt som leder i Norsk radiologisk forening. Nå har hun fått ny stilling i DNV hvor hun skal hun jobbe med sitt interessefelt; helseteknologi med spesielt fokus på kunstig intelligens.

Helga Maria Brøgger

– Hei Helga, gratulerer med ny jobb i DNV. Hva går den ut på?

«Takk! Jeg jobber som seniorforsker i DNVs forsknings- og utviklingsavdeling, i helsetjenesteprogrammet Healthcare, Group Research and Development – DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering i en rekke ulike sektorer, med tilstedeværelse i over 100 land. Hovedkontoret er i Norge. DNV har ulike roller i helsesektoren. Kvalitet og risikostyring, sertifisering og akkreditering av sykehus, dataforvaltning, datastyring og informasjonssikkerhet er noen av de fremste.

«Primærfokuset for forskergruppen jeg er tilknyttet er kunstig intelligens, og vi har nylig utgitt rapporten: How do I turn this on? What to consider when adopting AI-based tools into clinical practice DNV. Vi forstår både mulighetene men også risikoene ved å ta i bruk KI i helsetjenesten. Denne rapporten er skrevet for å hjelpe virksomheter med å adressere dagens barrierer og utfordringer, ved å peke på ulike vurderinger som må gjøres når de planlegger å ta i bruk KI-baserte verktøy i sine virksomheter.»

– Hva er din kompetanse fra før?

«Jeg er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har i mange år arbeidet som overlege i radiologi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, med fokus på ortopediske problemstillinger og rettsmedisinske undersøkelser. Jeg har kompetanse innen informasjonssikkerhet og prosjektledelse. I mange ulike roller har jeg vært engasjert i ulike prosesser for å sikre at nye helseteknologiske løsninger og innovative tjenester gir verdi for pasienter og helsepersonell, innen forsvarlige rammer, både faglig og regulatorisk. «

(Dette er et tema Helga tidligere har snakket om i EHiNpodden.)

– Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder helsedata?

«Jeg er brukerrepresentant i det nye Brukerrådet for helsedata. Et viktig fokus her er at arbeidet må tilrettelegge for at Norge kan realisere sine ambisjoner for livsvitenskapene og helsenæringene. Helsedata skal både beskyttes og benyttes – og da må det legges opp til strukturer som sørger for at begge hensyn ivaretas.»

– Kommer vi til å se deg på EHiN igjen i din nye rolle?

«Ja, det gjør dere helt sikkert. Jeg har bidratt med keynotes og som moderator flere ganger, og det har vært givende opplevelser. EHIN er et forum der man knytter mange gode kontakter, og får lære og lære bort. Vi sees!»

Kjenner du noen folk i farten? Tips oss gjerne! Les mer her.

Scroll til toppen