Hopp til innhold

Helsekappløpet trenger en plan

Kommentaren er hentet fra Dagens Medisin

Vi er inne i et kappløp for å ruste opp helsetjenesten til en fremtid med større behov for helsehjelp, mindre penger – og færre ansatte per pasient. Vi trenger å legge en plan for å ruste og utvikle helsetjenesten – på samme måte som under kappløpet om Sydpolen for over hundre år siden, skriver Kristin Kornelia Utne, lege og leder i Yngre legers forening (Ylf) i Dagens Medisin.

Kristin Kornelia Utne, President, Yngre leges Forening på EHiNs arrangement på Arendalsuka 2022| Foto: EHiN

Hun sammenligner kappløpet mellom Amundsen og Scott i 1911-1912, der det avgjørende ble å ha et mål og legge en plan.

– På samme måte som Amundsen og Scott trenger vi en plan for å nå målet. Vi trenger å legge en plan for å ruste opp – og utvikle – helsetjenesten, og da er det avgjørende å kjenne historien vår: Hva er årsaken til at vi i stort har lyktes med å gi et godt tilbud så langt? skriver Utne.

Scott prøvde nye og uprøvde løsninger. Amundsen derimot brukte på sin side kjente metoder. Scotts hjemtur var preget av at man hele tiden var nødt til å finne det neste depotet for å få nok forsyninger: Den siste teltplassen, der Scott og to av hans menn døde, lå 20 kilometer unna et stort depot.

Oppskriften er at økt produktivitet bør være den viktigste rettesnoren og målsettingen – og kan nås ved å styrke arbeidsbetingelsene for behandlerne som møter pasientene. Virkemidlene er velkjente; egnet dimensjonering, egnede lokaler, egnede verktøy samt egnet sammensetning og arbeidsdeling mellom ansatte, skriver Utne.

Les hele kommentaren til Kristin Kornelia Utne i Dagens Medisin

Scroll til toppen