Hopp til innhold

Helsevesen under enormt press

Intervju hentet fra Dagens Medisin

Vernepleiere og sykepleiere er i dag under stort press. Det handler om å frigjøre kapasitet så yrkene skal bli mer attraktive og spennende å utføre, skriver Dagens Medisin.

Helsedirektoratet kommer med følgende konkrete råd til kommunal helse- og omsorgstjenester om innføring av digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter i kommunene:

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging
  • Før oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet
  • Personer med kroniske lidelser eller behov for langvarig oppfølging, med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, bør tilbys digital hjemmeoppfølging

Ivar Sønbø Kristiansen, ved UIO mener at DHO ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom etter at DHO ble evaluert i en randomisert undersøkelse.

Tarje Bjørgum, Abelia. Foto: Abelia

Dette reagerer Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia sterkt på. – Det var en dysfunksjonell melding å komme med, at de ikke ser muligheten i digital hjemmeoppfølging. Kanskje de ikke ser hva det handler om. Helsetjenesten står i enorme utfordringer, sier Bjørgum til Dagens Medisin.

Bjørgum uttrykker at vi har gode erfaringer testet under korona og at det er denne veien vi må gå. Han mener at det ikke er nok penger for å kunne gjøre hjemmeoppfølging på den gamle måten, og at det derfor må gjøres endringer.

– Man må omstille måten man leverer helsetjenester på og vi må samhandle og gjøre det smartere, sier Bjørgum.

På sikt mener Bjørgum at Norge og Norden har så mange positive trekk som kan eksporteres til andre land.

Les hele intervjuet på Dagens Medisin

Scroll til toppen