Hopp til innhold

Innføring i e-helse

Modulen gir en innføring i sentrale begreper og tema innen ehelse, og et oversiktsbilde over debattene som er aktuelle innen digitaliseringsområdet i helse.

IT blir stadig viktigere i et velfungerende helsevesen. Når nye system skal utvikles og tas i bruk er det svært viktig at teknologer og helsepersonell forstår hverandre. Men det forutsetter at vi snakker samme språk og har et felles utgangspunkt. Denne modulen er derfor for deg som er interessert i medisin, helse og/eller teknologi, og som ønsker mer kunnskap innen ehelsefeltet for å utøve medvirkning.

Behovet for flere personer med grunnleggende ferdigheter innen teknologi i helsesektoren, er stadig økende. Helseteknologi benyttes for å forbedre effektivitet, kvalitet og trygghet i helse- og omsorgstjenester, og IT-systemer er selve hovedpulsåren i i moderne sykehus. Denne modulen gir deg derfor verdifull forståelse som er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet i dag.

Du lærer:

  • Innføring i sentrale begreper og definisjoner
  • Kunnskap om de mest sentrale områdene og utfordringene som preger e-helsefeltet
  • Digitaliseringstrender i helsesektoren; utfordringer og muligheter

DU MØTER:

  • Jon-Torgeir Lunke, Senior advisor, Direktoratet for e-helse
  • DIPS
  • Norsk helsenett

MÅLGRUPPE

Denne modulen er relevant for alle som ønsker mer innsikt og forståelse for den teknologiske utviklingen innen helse, og hva dette innebærer for pasienter, ansatte og samfunnet som helhet.

VERDT Å VITE

  • 75 minutter
  • 6. november 2023
  • Fysisk oppmøte
  • Diplom for gjennomført kurs

Læringsmål: Du lærer grunnleggende kunnskaper innen e-helse som fagfelt, og får et mer helhetlig perspektiv på digitaliseringsprosesser og -utfordringer innen helsesektoren.

Spørsmål? Ta kontakt med sunniva@ehin.no

Scroll til toppen