Hopp til innhold

Denne modulen er for deg som ønsker større innsikt i utfordringene omkring helsedata, utfordringer og muligheter – og potensialet ved utnyttelse av helsedata for pasienter, enkeltindivider og samfunnet som helhet.

Håndtering av helsedata i en digitalisert verden er et sentralt element i å lykkes med transformasjonen til et bedre og datadrevet helsesystem. Det handler om en sikker teknisk infrastruktur, gode standarder, juridiske rammer og en god etisk forankring. Helsedata har potensiale til å skape store verdier for samfunnet og den enkelte, og kan gi kunnskap som bidrar til bedre helse. Men det er enda store utfordringer rundt deling og sikkerhet av helsedata. Samtidig er det mange utfordringer omkring hvordan vi skal benytte og sikre forsvarlig bruk av helsedata.

I modulen settes søkelyset på helt grunnleggende utfordringer som “hva er helsedata” og “hvordan skal helsedata lagres, deles og analyseres”, og setter fokus på spørsmålet om hvordan vi i Norge og Norden kan ha en god forvaltning av helsedata, slik at vi kan bygge verdier og innovasjon på den.

Du lærer om:

  • Sentrale begreper og definisjoner
  • Helsedata til primær- og sekundærbruk
  • Potensiale og utfordringer knyttet til bruk av helsedata
  • Helsedata til persontilpasset medisin

DU MØTER:

  • Ivar Hukkelberg, Director of Customer Success & Marketing, Deepinsight
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

MÅLGRUPPE

Denne modulen er relevant for alle som ønsker mer innsikt og forståelse for helsedata, muligheter og utfordringer – og potensialet ved utnyttelse av helsedata for pasienter, enkeltindivider og samfunnet som helhet.

VERDT Å VITE

  • 75 minutter
  • 6. november 2023
  • Fysisk oppmøte
  • Diplom for gjennomført kurs

Læringsmål: Du lærer prinsipper omkring sikker håndtering av data, samt innsikt i utfordringene omkring å sikre at helsedata benyttes som en ressurs for samfunnet.

Spørsmål? Ta kontakt med sunniva@ehin.no

Scroll til toppen