Utvikling av digitale tjenester ved bruk av Innovasjonspartnerskap

Denne sesjonen vil handle om erfaringer gjort i Helse Sør-Øst i forbindelse med utvikling, implementering og bredding av nye innovative tjenester for klinikken, ved bruk av prosedyren for innovasjonspartnerskap. Vi fokuserer på erfaringer gjort i innovasjonspartnerskapene i Helse Sør-Øst så langt. Helse Sør-Øst er den regionen med lengst erfaring med denne anskaffelsesformen, med 7 innovasjonspartnerskap så langt, hvorav første «Nyskapende Pasientforløp» var ferdigstilt høsten 2021.

Vi ser på innovasjonspartnerskap som en anskaffelsesform i praksis, spesielt i møtet mellom private leverandører og et offentlig helsevesen i et komplekst økosystem. Det blir både  presentasjoner og en paneldebatt i denne sesjonen.

Du vil få høre om erfaringer, refleksjoner og forskning gjort så langt. Samt gode tips og suksesskriterier for en vellykket gjennomføring av innovasjonspartnerskap for både sykehus- og leverandør-siden.

I samarbeid med Sykehuspartner og Helse Sør-Øst 

Moderator: Alia Zaka, Sykehuspartner


Innovasjonspartnerskapets rolle i utvikling av innovative helsetjenester
v/Morten H Abrahamsen, førsteamanuensis, BI. (deltar digitalt)


Felles erfaringer fra innovasjonspartnerskapene
v/Alia Zaka, leder Utvikling og Innovasjon, Sykehuspartner  


Case: Mål og aktiviteter med pasienten i sentrum
v/ Geir Ove Karlsson, prosjektleder MAP, Sunnaas sykehus,


Paneldebatt
Deltakere: Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus, Petter Risøe, Diffia, Odd Arild Lehne, OUS, Ingunn Olsen, inmeta Management Consulting