FHIR – en måte å snakke sammen på

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) er en fritt tilgjengelig standard fra HL7 International. FHIR ble utarbeidet for å møte krav til mer effektiv og fleksibel utvikling av standardbaserte integrasjoner og bedre støtte for integrasjon mot moderne teknologi som mobil- og skytjenester.

To be smart with data

v/Rien Wertheim, FIRELY

FHIR has changed the narrative of “interoperability” into a more «hands on» way of using health data. Why use FHIR? How are we using FHIR?

Helsenorge on FHIR

Helsenorge benytter FHIR i flere av sine tjenester. Her presenteres hvordan Helsenorge benytter FHIR, samt fordeler og utfordringer som er erfart.

v/Kjetill Vassmo Lund, Helsenorge

DIPS on FHIR

v/Sverre Coucheron, DIPS

SMART on FHIR i DIPS. Hvordan jobber Open DIPS med FHIR, samt litt om standarder og åpenhet.

Moderator: Line Andreassen Sæle

 

Se sesjonen her: EHiN 2023 (tappin.live)

Guide: Hvordan ser du EHiN 2023 i etterkant? – EHiN