Geir Ove Karlsson

Direktør teknologi, Sunnaas sykehus HF
Geir Ove Karlsson er konstituert direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon ved Sunnaas sykehus HF. Geir Ove er utdannet ergoterapeut med videreutdanning innen offentlig ledelse. Han har 10 års erfaring som leder i ulike kliniske avdelinger ved Sunnaas sykehus, og har siden 2020 jobbet med innovasjon og e-helse i sykehuset med fokus på digital innovasjon.