Ingebjørg Irgens

overlege, Sunnaas sykehus HF

Ingebjørg Irgens er overlege og forsker ved Sunnaas sykehus HF. Hun har god medisinskfaglig kompetanse vedrørende personer med ryggmargskade og deres helsemessige utfordringer. Ingebjørg har over 10 års erfaring med å bruke videokonferanse i den polikliniske oppfølgingen og samhandlingen vedrørende trykksår. Dette var også temaet i doktorgraden hennes.

Hun jobber nå med å tilrettelegge for en nasjonal modell for såroppfølging.