Mervi Anneli Hasu

Associate Professor in pedagogy, UiO

Mervi Hasu Dr. og førsteamanuensis Mervi Hasu jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Fakultet for utdanning. Hun forsker på innovasjon og læring i arbeidslivet med særlig interesse for brukerorientert samarbeid og endringer i arbeidspraksiser blant ansatte. Hun har tidligere arbeidet som forskningssjef (2004-2009), spesialforsker (2009-2015) og seniorforsker (2015-2017) ved Det finske instituttet for arbeidshelse. Hun har en stilling som tilknyttet professor ved Aalto-universitetet og Lappeenranta tekniske universitet i Finland. Hun fullførte sin doktorgrad i voksenopplæring i 2001 ved doktorgradsprogrammet for aktivitetsteori og utviklingsarbeidsforskning ved Universitetet i Helsingfors.