Randi Laukli

Kommunikasjonsleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Moderator
Randi Laukli er kommunikasjonsleder ved NSE, og har jobbet ved senteret siden oktober 2010. I 2000 ble hun uteksaminert fra EFAP i Lyon, Frankrike, med en master i markedskommunikasjon. I tillegg har hun mellomfag i fransk og en executive master fra Handelshøyskolen BI (strategisk kommunikasjon, organisasjonspsykologi og bærekraft). Hun har erfaring med internasjonalt kommunikasjonsarbeid fra Innovasjon Norge og Les 100 ciels i Paris, og har videre jobbet med PR og kommunikasjon i Norge siden 2006.