Hopp til innhold

EU gjør helsesamarbeid med USA enklere

En ny EU-beslutning likestiller amerikanske og europeiske virksomheter i behandling av persondata. Dette åpner opp for bruk av amerikanske skyløsninger i helsesektoren både i Norge og EU.

Hentet fra Regjeringen.no

Artikkel: Redaksjonen, EHiN

Dato: 22. september, 2023


Bra for Norge

– Det er bra for Norge at EU og USA nå har vedtatt dette rammeverket, slik at helse- og omsorgstjenesten kan ha USA som samarbeidspart og at disse skyløsningene kan inngå i verktøykassa, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Løser utfordringene med Schrems II

Den såkalte Schrems II-dommen fra EU-domstolen har hatt store konsekvenser for alle som overfører personopplysninger til land utenfor EØS, ettersom EU-domstolen oppstilte en rekke vilkår som må være oppfylt for at slik overføring skal være lov.

Det nye vedtaket løser utfordringene som Schrems II-dommen førte til for prosjekter og tjenester som inkluderte samarbeid med virksomheter i USA. 

Vedtaket reduserer også usikkerheten rundt bruk av skyløsninger fra amerikanske selskaper, opplyser regjeringen på sine sider, og understreker at en rekke prosjekter og tjenester, både i helsesektoren og i Norge og EU generelt, nå kan gjøre vurderinger av bruk av skyløsninger fra USA.

Helseanalyseplattformen avvikles fortsatt

Beslutningen om å avvikle arbeidet med Helseanalyseplattformen, som skulle lagre persondata fra norske helseregistre i en amerikansk skyløsning, endres ikke på tross av vedtaket fra EU-kommisjonen. 

Istedenfor er det etablert samarbeid med Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo, HUNT Cloud ved NTNU og Sikker adgang til forskningsdata og e-infrastruktur (SAFE) ved Universitetet i Bergen, samt microdata.no. Samarbeidet inkluderer også Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) og Statistisk sentralbyrå. 

Ny strategi

Bakgrunnen for denne vurderingen er at at denne fremgangsmåten har lavere risiko, er mer kostnadseffektiv og tettere på brukerne, og skaper et tettere samarbeid mellom helsesektoren og infrastrukturmiljøene, noe som er nødvendig for en rekke forsknings- og utviklingsområder.

Nasjonale helseregistre samles i et felles registermiljø når ansvaret for Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) overføres til Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2024, skriver regjeringen.

Scroll til toppen