Hopp til innhold

Plenum avslutning og workshop

Vi avslutter dagen med å samles i en plenum sesjon, og søkelyset rettes på hvordan vi bruker kunnskapen vi har tilegnet oss fra dagen.

Vi oppmuntrer alle til å delta aktivt i denne diskusjonen, og sine deres perspektiver og erfaringer. Det blir her anledning å stille spørsmål, og samle trådene fra de ulike modulene gjennom dagen.

Workshop

Vi oppfordrer deltakeren til å dele de mest verdifulle punktene de har lært i løpet av dagen med resten av gruppen. Dette oppmuntrer til refleksjon og deling av innsikt.

Gjennom å sammen utforske, lære og samhandle oppnår vi en større forståelse for hvordan vi kan forme fremtiden for e-helse og bidra til en bedre helseomsorg for alle. Ved felles innsats bygger vi broer mellom kunnskap, ideer og praktisk handling.

Dr. J. Halamka. Foto: Ard Jongsma/Stillwords

VERDT Å VITE

  • 75 minutter
  • 6. november 2023
  • Fysisk oppmøte på X Meeting Point
  • Kompetansebevis for gjennomført program

FOREDRAGSHOLDERE:

John Halamka, Mayo Clinic Platform

John D. Halamka, M.D., M.S. President, Mayo Clinic Platform

Matthijs Zwier, Municipality of Utrecht

Matthijs Zwier, Strategic partner, Municipality of Utrecht

Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig, EHiN

Nard Schreurs, Daglig leder, EHiN

MÅLGRUPPE

Målgruppen for dette kompetanseprogrammet omfatter helsepersonell, forskere, IT-profesjonelle, ledere, studenter, bedriftsrepresentanter, og alle med interesse for e-helse. Programmet tilbyr en bred forståelse av digitale helseløsninger og er tilpasset deltakere med ulik bakgrunn og erfaring innen helsesektoren og teknologi.

Læringsmål: Læringsmålet for plenumsesjonen er å oppmuntre deltakerne til å reflektere over dagens diskusjoner og innsikter, samt fremme dialog og samarbeid for å bygge broer mellom teori og praksis innen digital helse.

Spørsmål? Ta kontakt med sunniva@ehin.no

Scroll til toppen