Hopp til innhold

Velferdsteknologi og hjemmeoppfølging

Denne modulen gir deg relevant kunnskap om hvordan velferdsteknologi og digitale løsninger kan bidra til å skape en tryggere og enklere hverdag for både brukere, pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. 

Vi får en stadig eldre befolkning, og i fremtiden blir det viktig å kunne følge opp pasienter i deres egne hjem. Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging kan bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen og til å bo hjemme lenger, men krever kompetanse av pasienter og helsepersonell for å oppleve kontroll og mestring i møte med en mer digitalisert hverdag.

Du lærer om hva som rører seg innenfor velferdsteknologi, blir bedre kjent med ulike løsninger, og får en dypere forståelse for arbeidet rundt teknologiske løsninger i helse. Modulen knyttes tett opp til behovet for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, der gode teknologiske løsninger kan bidra til et bedre, sunnere og tryggere liv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tema i denne modulen er:

  • Viktige begreper og utviklingstrender
  • Velferdsteknologiske muligheter
  • Praktisk bruk av velferdsteknologi

DU MØTER:

  • Evondos
  • Dignio
  • KS

MÅLGRUPPE

Denne modulen er relevant for alle som jobber med pasientoppfølging, eller nært med pårørende, og/eller ønsker mer innsikt i de teknologiske utviklingene i helse.

VERDT Å VITE

  • 75 minutter
  • 6. november 2023
  • Fysisk oppmøte
  • Diplom for gjennomført kurs

Læringsmål: Du oppnår kunnskap om ulike former for helse- og velferdsteknologier, og muligheter og problemstillinger ved implementering av velferdsteknologiske/digitale løsninger i helse og omsorgstjenesten.

Spørsmål? Ta kontakt med sunniva@ehin.no

Scroll til toppen