Hopp til innhold

Vinneren av EHiN Award 2022 – om nøkkelen til suksess og visjonen videre

Juryen utnevnte vinneren på bakgrunn av deres innsats i å skape en løsning som er kvalitetshevende innen legemiddelfeltet, og som bidrar til å begrense feil og redde liv. Vi har tatt praten med leder for prosjektet, Bente By Jansen, for å høre hva som har skjedd siden de mottok awarden, og veien videre med nye prosjekter.

Bente By Jansen på DNDs eHelsekonferanse

Intervju: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN og Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

14. april, 2023


Hei Bente, nå er det 5 måneder siden Felleskatalogen og Helsebiblioteket, og deres bivirkningssøk ble vinnere av EHiN Awards 2022. Hva har skjedd med løsningen siden da?

– Først vil jeg bare si tusen takk for at vi ble tildelt EHiN Award 2022. Det har gitt oss mye positiv
oppmerksomhet. Siden november har vi jobbet med å koble bivirkningssøket med interaksjonsanalysen. Det er flere leger og farmasøyter som har etterspurt dette. Videre mapper vi terminologien MedDRA opp mot SNOMED CT. MedDRA brukes for alle bivirkningsbegrepene i søket, og brukes primært for
regulatoriske formål, og ikke i klinisk sammenheng. Ved å mappe bivirkningsbegrepene opp mot
SNOMED CT, tilrettelegger vi for at for at journalsystemleverandørene kan koble både pasientens
problemliste og legemiddelliste direkte inn i bivirkningssøket. Vi har også dialog med flere EPJ-
leverandører med tanke på integrasjon av søket i EPJ, og det ser ut til at InfoDoc blir første leverandør ut
etter DIPS som integrerte søket allerede før lansering. Integrasjon i EPJ er helt avgjørende for at
bivirkningssøket skal kunne utnyttes til det fulle.

Hva var bakgrunnen for at Felleskatalogen og Helsebiblioteket så behovet for å utvikle et nytt
søkeverktøy for bivirkninger?

– Det var fastlege og redaktør i Helsebiblioteket Alexander Wahl som så behovet for et slikt
verktøy i sin arbeidshverdag som fastlege. Wahl opplevde som mange andre at det er alt for
tidkrevende å gå gjennom Felleskatalogtekstene for samtlige legemidler på pasientens
legemiddelliste. Bivirkningssøket effektiviserer dette arbeidet betydelig, og med en integrasjon mot
pasientens legemiddelliste i EPJ kan dette nå gjøres i løpet av få sekunder. Jeg snakket med en lege på
eHelsekonferansen, og han kunne fortelle at han brukte søket til stadighet, og han mente at søket er
Felleskatalogens viktigste prosjekt gjennom tidene. Det er så bra å få slike tilbakemeldinger.

Du har ledet dette prosjektet, og med dine ansatte har dere samarbeidet med Helsebiblioteket. Hva tenker du er viktig med tanke på ledelse i utvikling av digitale løsninger og innovasjonsprosesser?

– Nå kan våre digitale innovasjonsprosjekter neppe sammenlignes med de enormt komplekse
og omfattende prosjektene som flere eHelse-aktører står i. Når det er sagt, så mener jeg at nøkkelen
til suksess for vår del, er det tette samarbeidet mellom redaksjonens farmasøyter og utviklere, både
i planleggingsfasen og underveis i prosjektene. I tillegg har mange av utviklerne vært med oss i lang
tid og kjenner våre data godt, hvilket bidrar til at vi raskt oppnår en felles forståelse for hvor vi skal
med de forskjellige utviklingsprosjektene. Det er dessuten viktig at tempoet i utviklingen ikke går på
bekostning av kvaliteten på innholdsproduksjonen. Og så er vi en liten, privat, ikke-kommersiell
aktør, hvilket betyr at vi ikke bruker ressurser på tunge anbudsrunder, detaljerte spesifikasjoner og
komplekse avtaler. Det er ofte brukerne, spesielt legene, som er kilden til vår innovasjon, og da
sørger vi for aktiv involvering av initiativtagerne underveis i utviklingen. Når det gjelder bivirkningssøket så ble dette brukertestet på en systematisk måte høsten 2021, og tilbakemeldingene
fra testingen var svært viktig for utformingen av den endelige løsningen som ble lansert i 2022.

– Hvordan bør vi gå frem for å skape endring og digital transformasjon innen helse?

– Jeg tenker det viktigste er at vi må løse dette sammen; næringsliv og offentlige aktører, små
og store leverandører, som er spesialister innenfor sine områder, slik Felleskatalogen er
spesialist på legemiddelinformasjon. Jeg har ingen tro på at én enkelt aktør kan dekke alle
behov helt alene. Men skal vi klare å løse dette sammen er det viktig at myndighetene
stiller krav til aktørene om hvilke standarder som skal tas i bruk, slik at drivkraften og
koordineringen mot felles standarder blir styrket. I dag legges det for stor vekt på frivillig
innføring, noe som jeg mener forsinker og kompliserer samhandlingen i sektoren. Det er
viktig at fremtidige legemiddelgrunndata bygger opp under nye standarder, og at
myndighetene har en tydelig plan på hvordan overgangsfasen skal håndteres. Her tenker jeg
spesielt på SPOR-programmet. Vi trenger større forutsigbarhet i forhold til implementeringen
og bruken av standarder. Som et eksempel har Felleskatalogen tatt i bruk SNOMED CT, men
vi er fortsatt usikre på om det blir andre enn Helseplattformen som tar den i bruk. Vi håper
det.

Hvilke typer prosjekter jobber dere med nå, og hva er visjonen videre?

– I vinter har vi jobbet med et prosjekt for Nye Metoder, hvor informasjon om de ulike fasene
og beslutningene fra Nye Metoder nå er tilgjengelig i Felleskatalogtekstene. Dette er for øvrig nok et
eksempel på et brukerinitiert prosjekt, denne gangen av overlege Tormod Karlsen Bjånes, klinisk
farmakolog, Legemiddelkomiteen ved Haukeland universitetssjukehus. Og så arbeider vi med klinisk
beslutningsstøtte for nedsatt nyrefunksjon. Dette er et viktig prosjekt som passer godt med vår visjon
om mer strukturert informasjon som grunnlag for nye verktøy og beslutningsstøtte.

Hvilke andre innovative løsninger har du troen på nå i tiden som kommer?

Mange snakker om AI, og hvilke fantastiske muligheter AI vil gi oss i tiden fremover. AI er
definitivt spennende, men helt klart også skremmende, spesielt hvis man ser for seg automatisering
av kunnskapsarbeid. Dette kan utfordre Felleskatalogen og andre aktører som formidler kunnskap.

Ser vi deg på EHiN i år igjen?

– Absolutt, jeg forsøker å delta hvert år. EHiN er en viktig møtearena, og tilbyr alltid et
spennende og aktuelt program. Det var faktisk på EHiN 2021 at jeg viste DIPS en demo av
bivirkningssøket, og som førte til at DIPS sørget for en integrasjon i nye DIPS Arena Medikasjon
allerede før vi lanserte søket.

Også i år ønsker EHiN å hedre og sette søkelyset på de gode, digitale løsningene som bidrar til bedre helse for pasienter, pårørende og ansatte. I tillegg vurderes det å utvide awarden til en ny kategori; gründerprisen. Nominer din favoritt her.

Scroll til toppen