Et sikkert og digitalt økosystem

Digitalisering spiller en nøkkelrolle på veien mot en bærekraftig helsetjeneste, skriver norske myndigheter. Målet er at informasjonen blir tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere når de trenger den.

Samtidig ser vi et økt trusselbilde både i kyberkriminalitet og internasjonal sammenheng.

Hvordan skaper vi trygge digitale systemer med flyt av informasjon uten at vi tar en stor risiko på at våre helsedata kommer på avveie.

“Sikkerhet” som tema må flyttes fra å være et hinder for mobile helsetjenester til å bli en fasilitator.


Må helhetlig sikkerhetsløsning på eID nivå høyt, bety mer plunder og heft for brukerne?

v/Anders Alfarnes, ROR-IKT

I dialog med Martin Otterstad i Buypass deler Anders Alfarnes i ROR-IKT deres erfaringer fra innføring og bruk av Buypass Access Solution med Fido2 teknologi. ROR-IKT er et vertskommunesamarbeid med ansvar for tjenesteutvikling, drift og kundeservice for kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes.


Digital sikkerhet, direktoratets innspill til Helseberedskapsmeldingen

v/Birgitte Egset, Direktoratet for e-helse


Beredskap i en usikker tid

v/Bjørn Avstad, Helse- og omsorgsdepartementet