Adélie Dorseuil

prosjektleder, Helsedirektoratet

Adélie Dorseuil har jobbet som prosjektleder i snart 10 år på tvers av ulike fagområder innenfor helsesektoren, hovedsakelig med Helsedirektoratet som arbeidsgiver. Hun har tre mastergrader – statsvitenskap, styring av helsepolitikk og helseøkonomi – og er opptatt av tverrfaglighet.