Styrk Matre Grimstad

Koordinator/innføringsleder i KS e-komp Vest

Styrk Matre Grimstad er utdannet elektronikkingeniør og har tidligere jobbet som teknisk koordinator for Careium med velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Han har de siste 3 årene ledet KS e-Komp Vest. Hvor han leder felles innføringsløp av de nasjonale e-helseløsningene Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste, Digihelse og Digihelsestasjon.