Kari Strand

Vice President Product Management, CGM

Kari Strand er Vice President Product Management i CGM og har i dag ansvar for hele CGMs produktportefølje og fremtidige produktstrategi. Kari har fulgt innføringen av DigiHelsestasjon i CGM Journal, og har dyp innsikt og erfaring med e-helse og elektroniske helsejournaler. Hun er spesielt interessert i kombinasjonen helse og IT, og er opptatt av å bidra til gode, digitale løsninger for alle innbyggere.