Vegard Skaret

Assisterende avdelingsleder Infrastruktur og Plattform, Helse Nord IKT

Vegard Skaret har nylig startet i rollen som Assisterende avdelingsleder Infrastruktur og Plattform hos Helse Nord IKT. Han har mer enn 25 års erfaring innen arbeid med infrastruktur og sikkerhet i offentlig forvaltning, som f.eks Politiet, Statens innkrevingssentral, Skatteetaten og de siste to årene i Helse Nord IKT.

Vegard er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Narvik i tillegg til master i administrasjon og ledelse fra NTNU. I tillegg har han vært prosjektleder i Helse Nords program «Helhetlig Informasjonssikkerhet» frem til han fra 1. oktober ble Assisterende avdelingsleder Infrastruktur og Plattform. I foredraget vil vi komme inn på praktiske erfaringer fra prosjektgjennomføring, styringsmodell, endringsledelse og kulturarbeid knyttet til informasjonssikkerhet i Helse Nord.