Hopp til innhold

Satser på digital samhandling og pasientens legemiddelliste

Denne artikkelen er publisert i Regjeringen.no:  Les hele her.

Solberg legger frem sitt siste statsbudsjett. I den presenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie en satsing på pasientenes legemiddelliste. Solberg-regjeringen foreslår å sette av 204,2 millioner til å styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. 57,9 millioner kroner foreslås satt av til pasientens legemiddelliste.

Helsepersonell må ha tilgang til relevante og nødvendige opplysninger om pasientens legemiddelbruk, kritisk informasjon og sykdomshistorie for å kunne gi god helsehjelp. Målet er at disse opplysningene skal følge pasienten gjennom hele forløpet.

Bent Høie

Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell og pasienter en felles oversikt over legemidler, og er et viktig tiltak for å redusere legemiddelfeil.

Digitalisering av legemiddelområdet skal gi helsepersonell tilgang til riktige legemiddelopplysninger i sanntid. Det er et stort løft for pasientsikkerheten, sier Høie.

Bent Høie

På EHiN 2021 kan du bl.a. følge temaet Pasientenes Legemiddelliste (PPL) i programmet

Det er mange utfordringer med de systemene som helsetjenesten i dag benytter til å lage og samstemme legemiddellister. Forskning på innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL) for multidosepasienter i Oslo kommune har også avdekket at det i dag er mange uoverensstemmelser mellom legemiddelliste som fastlege, hjemmetjenesten og farmasøytene i apotek bruker. Paneldeltakerne vil få mulighet til å komme med forslag til hvordan vi skal løse disse utfordringene.

Med Regin Hjertholm, Renate Elenjord (Sykehusapoteket), Anette Vik Jøsendal, Anne Gerd Granås (Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo)

Trykk på bildet for å lese mer om denne sesjonen

I dag kan pasienten se på – men ikke røre – egne helsedata ved å gjøre oppslag i helsenorge.  Snart kommer Pasientens legemiddelliste (PLL) som skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles nasjonal løsning. Hensikten er at informasjonen til enhver tid skal være oppdaterte og korrekt. Studier viser imidlertid at svært mange pasienter ikke tar medisinene som forskrevet. Hvor god blir da PLL -løsningen hvis pasientene ikke får en aktiv rolle til å kvalitetssikre informasjon om egne legemidler og helse?

Med Anita Sævild (E-helse Vestland), Jan Morten Engzelius (Helse Sør-Øst RHF), Hanne Andresen (Apotekforeningen), Øystein Kydland (Helse Sør-Øst RHF) og Anne Moen (UiO)

Trykk på bildet for å lese mer om denne sesjonen
Scroll til toppen