Nicolas Vaugelade-Baust

Novartis Norge

Nicolas Vaugelade-Baust er utdannet lege og har snart ti års erfaring fra en rekke ulike stillinger innen medisinsk avdeling i Norge og i Norden i Novartis. Som nytilsatt Nordic Evidence Generation Director leder han Novartis sin nordiske satsning også innen virkelighetsdata. I tillegg sitter han som leder av LMI sitt FoU utvalg og er styremedlem i det nyopprettede NorTrial, der ambisjonen er å øke tilfanget av kliniske studier til Norge.