HELSELOGISTIKK – ET «MUST» PÅ NYE SYKEHUS

Helse Sør-Øst er i gang med å legge til rette for enklere arbeidsprosesser på sykehusene knyttet til pasientenes innsjekk og betaling, samt logistikken på sengepostene. Det planlegges mange nye sykehusbygg i regionen, og helselogistikk er en forutsetning for optimal utnyttelse av disse. Helse Vest og Helse Nord ligger noen år foran i løypa og har allerede gode erfaringer. Hva skal til for å lykkes med helselogistikk?

Dette er et fagseminar i regi av Helse Sør-Øst der alle som har eller skal jobbe med helselogistikk i de nærmeste årene er hjertelig velkommen.

Regional løsning for helselogistikk – Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

X Meeting Point
9. november 2021 14:30 - 17:00 Rom A2
  • Norsk