Hans Kristian Skara

Sunnaas sykehus

Hans Kristian Skara (økonom/master i helseinformatikk) er teknologisjef og har arbeidet i Sunnaas sykehus siden 2008. Har de siste årene arbeidet mye med teknologimodenhet, organisering og hvordan sikre god implementering av teknologi i organisasjonen.