Fra helseforetak til innbygger

Står innbyggeren sentralt?

Helseforetakene og kommuner leverer helsetjenester til hele landet. Men hvordan skal man bygge strukturer som kommuniserer med og inkluderer innbyggere? I en raskt digitaliserende verden er det viktig å levere løsninger som gir reell merverdi for sluttbrukerne – enten sluttbrukerne er klinikere eller pasienter.

Moderator: Eirik Nikolai Arnesen


Helse Sør-Øst

v/ Rune Simensen


Helseplattformen
v/ Christer Mjåset

Helsetjenesten i Midt-Norge organiserer seg nå etter pasientens behov på tvers av nivå og aktører. Med Helseplattformen bygges en forløpsbasert, felles pasientjournal på tvers. Innbygger får en tettere kontakt med helsetjenesten enn noen gang før gjennom en pasientportal som høster data fra det samme systemet som behandlerne bruker.


Sunnaas sykehus
v/ Sveinung Tornås & Hans Kristian Skara

Nasjonalt, regionalt og lokalt legges det til rette for digitalisering av helsetjenesten. Moderne plattformer, infrastruktur og teknologi legger et viktig fundament. Digitaliseringen endrer organisasjonene, arbeidsprosessene og behov for kompetanse. Dette utfordrer de ansatte i helsetjenesten, og fordrer en gjennomtenkt og langsiktig strategisk tilnærming for å kunne lykkes.

Sunnaas sykehus HF har gjennom de siste årene utviklet en plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i egen organisasjon.

Digitalt X Meeting Point