Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister
Ingvild Kjerkol er utnevnt til den nye helse- og omsorgsminister etter Bent Høie. Hun er Arbeiderpartiets helse- og sosialpolitiske talsperson. Hun har vært stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013, og hun har lang erfaring fra fylkespolitikken.
Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken
I åtte år har Bent Høie hatt stillingen, og har deltatt på alle EHiN-konferansene siden vi startet i 2014. Den nye helseministeren Ingvild Kjerkol er bekreftet til å delta på EHiN 2021, X Meeting Point, åpningen av EHiN 2021.