Ishita Barua

Lege/forsker

Ishita Barua er lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og UiO. Hun forsker på bruk av AI innen tarmkreftdiagnostikk og koloskopi. Hun har nylig vært gjesteforsker ved sykehuset BIDMC og Harvard Medical School der hun ledet et forskningsprosjekt hvor man testet ut nye kliniske AI-verktøy for tarmkreft-screening. Hun er opptatt av at man finner gode måter å implementere AI i helsevesenet på gjennom sin forskning. Tidligere i år ble hun listet som en av topp 30 kvinner i Norge som former faget kunstig intelligens av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

 

Ishita Barua snakker ut på ehinpodden:

En avmystifisering av AI, algoritmer og BigData