Kirsti Pedersen

Oslo Kommune

Kirsti Pedersen jobber som spesialrådgiver i byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. Hun er utdannet sykepleier, har jobbet som leder på ulike nivåer og har lang erfaring med systemforvaltning IKT systemer. Hun sitter i en rekke nasjonale utvalg innen eHelse, blant annet NUFA- nasjonalt utvalg for fag og arkitektur, Programstyret for digital samhandling og KS sitt fag og prioriteringsutvalg.