Line Adde

Omilon

Line Adde er produktsjef i Omilon som leverer talegjenkjenningsløsninger til spesialist- og primærhelsetjenesten i Norge, Sverige og Danmark.  Line har en doktorgrad innen talegjenkjenning fra NTNU, og har jobbet i 15 år med å utvikle, levere og tilpasse talegjenkjenningsløsninger for helsesektoren. Hun leder nå utviklingen av Omilon Intelligence som er et sett med nye støtte- og beslutningsstøtteverktøy for klinikere basert på kunstig intelligens.

Line er overbevist om at nøkkelen til å lykkes med effektivisering i helsesektoren ligger i samspillet mellom teknologi og mennesker, og at tett integrasjon med eksisterende arbeidsverktøy og -prosesser er en forutsetning for å frigjøre tid for helsepersonell.