Line Helen Linstad

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Line Helen Linstad, PhD – student og seniorrådgiver, har jobbet ved senteret siden januar 2002. Hun har tolv års erfaring som leder fra Nasjonalt senter for telemedisin og Nasjonalt senter for e-helseforskning.