Mariann Hornnes

Direktoratet for e-helse

Mariann Hornnes, Direktør i Direktoratet for e-helse.