Mark Miller

Mark Miller har hatt en karriere i internasjonal databransje i 40 år. Mark er nå pensjonert og holder på som frivillig brukerrepresentant i VVHF, Bærum kommune og Momentum.

Mark har hovedsakelig rollen som diabetespasient som han har vært i snart 50 år. Følg sesjonen «digitale sårtjenester» som han er med i på EHiN 2021.