Digitale sårtjenester

Digital sårbehandling med spesialisert kompetanse, der pasienten er, når de trenger det.

Kristil Håland, CEO Jodapro og Bodil Helene Bach, Prosjektleder Vestre Viken, Kongsberg.

Sårpasienter en spesielt krevende pasientgruppe som krever langvarig behandling og store ressurser i sykehus og kommuner. Vanskelig helende sår gror ikke i løpet av få dager slik akutte sår ofte gjør, grunnet komplekse forhold hos både pasient og i såret, som forsinker sårtilhelingen. Pasientene har ofte behov for både akutte og langvarige helsetjenester, både i sykehus, kommunale institusjoner og i hjemmet (Krapl og Peirce, 2016, s 76). Sårbehandling i dag har store variasjoner utfra hvor pasienten bor.

Sunnaas har allerede en digital sårpoliklinikk, der tilbud om videokonsultasjoner som oppfølgingsverktøy en del av tjenestetilbudet. Vestre Viken etablerer tilsvarende tjenestetilbud til andre pasientgrupper, i samarbeid med Sunnnas og andre HF. For å lykkes tror vi at det er behov for standardisering av tjenestemodeller for nye digitale helsetjenester. Dette kan øke utbredelse og innhente storskalagevinster for aktørene. Hva forventer pasientene? Hva erfarer involverte personell?

Ny teknologi prøves også i dette feltet. Jodapro, som er en leverandør av hodekamera med tilrettelagt software som brukes i prosjektet. Med Jodapro møtes hjemmetjenestens ansatt og sårspesialist på poliklinikk i et sikkert videorom i Norsk Helsenett. Helsepersonell i hjemmetjenesten får tilgang til spesialistens kunnskap samtidig som de får bruke sine egne hender og dermed øke sin kompetanse i sårstell.

Panelpresentasjoner:

  1. Prosjektleder Digitale sårtjenester
  2. Pasient med lang erfaring forteller fra sitt ståsted som sårpasient
  3. Leder i hjemmetjenesten i Søndre Land
  4. Sårsykepleier poliklinikk, Sørlandet sykehus
  5. Leverandør JodaPro

Paneldebatt:

  1. Stortingsrepresentant – helse- og omsorgskomiteen (AP)
  2. Norsk sykepleierforbund
  3. Leder Sykehuset Innlandet

Moderator: Erik Lahnstein

Filmer vist i sesjonen: https://www.dropbox.com/sh/jujzrwar0db10t5/AACEQmpCBN0X5KHWBAWv_4Jla?dl=0

Digitalt X Meeting Point