Randi Margit Ruud Mathiesen

Oslo universitetssykehus

Randi Margit Ruud Mathiesen er seksjonsleder på Seksjon for Brystonkologi på Avdeling for kreftbehandling, OUS. Hun jobber også klinisk som brystkreftonkolog på denne seksjonen.

Hun har en PhD innen brystkreft fra Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet (UIO 2013). Mathiesen har en periode jobbet som overlege på Kreftavdelingen på Ahus.

For tiden jobber hun i tillegg med en Master i Helseadministrasjon ved UIO.