Archives

Erik Lahnstein

Erik Lahnstein har vært statssekretær for Senterpartiet i Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet og ved Statsministerens kontor (2005-2013). Lahnstein har jobbet som journalist i Dagens Næringsliv, hospitert i Europa-kommisjonen og drevet eget rådgivingsselskap. Fra 2014 til 2018 var Lahnstein administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Han har et sterkt engasjement for innovasjon, endringsprosesser og verdiskaping. I 2020 ble Lahnstein […]

Kirsten Petersen

Kirsten Petersen, prosjektleder Helsedirektoratet. Hun er utdannet sykepleier, helsesøster, mellomfag sosiologi og master i helseinformatikk. Har i flere år vært medlem av NUFA og har bred erfaring på ehelse-feltet som prosjektleder ved Ahus, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet.

Eirik Nikolai Arnesen

Eirik Nikolai Arnesen er lege og spesialrådgiver i Den norske legeforening. Han har jobbet med e-helse siden 2007 innen utvikling, implementering og strategi.