Anita Das

SINTEF

Anita Das er forskningsleder i SINTEF Digital, avd. Helse, og førsteamanuensis ved NTNU. Hun har en doktorgrad om menneskesentrert design av e-helseløsninger, og har jobbet med helse og digitalisering i snart 15 år. Jobber fortiden i hovedsak med helsekommunikasjon, digitalisering og tjenestedesign.  Spisskompetanse når det gjelder deltakende design metodikk og brukersentrert utvikling, med fokus på digitale samhandlingsløsninger mellom pasienter og helsetjenester.