Bjørn Hveem

Helse Sør-Øst

Bjørn Hveem er lege, og har jobbet mange år på Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus. Han har også erfaring fra indremedisinsk avdeling på Ringerike sykehus. Bjørn har jobbet i flere år med e-helse og har bl.a. deltatt i innføringsprosjektet og oppfølging av nytt EPJ (DIPS) i OUS. Den siste tiden har fokuset vært på utfordringer på legemiddelområdet. Han er nå klinisk fagansvarlig i prosjekt Klinisk legemiddelsamhandling i Helse Sør-Øst, som skal forberede og tilrettelegge for Pasientens legemiddelliste (PLL) og SAFEST.