Øystein Landgraff

daglig leder VilMer
Øystein Landgraff er daglig leder i VilMer, som han grunnla i 2017. Før VilMer jobbet han i mange år som strategirådgiver i blant annet PA Consulting Group. Han har også erfaring fra styrearbeid i en rekke selskap. Øystein har en MBA fra INSEAD, og er sivilingeniør i industriell økonomi ved NTNU.
 
VilMers digitale løsninger brukes av om lag 50 norske kommuner, og de har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for beboere på blant annet sykehjem og brukere av dagtilbud. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser – VilMer Opplevelser – til vi i dag utvikler og tilbyr en rekke løsninger for personsentrert omsorg. Det inkluderer MinMemoria, Televindu og VilMer VR.