Fiona Ring Østensvig

Norsk Helsenett SF

Fiona Ring Østensvig er ansatt i Norsk Helsenett SF som seksjonsleder innen test og kvalitetssikring. Hun har over 20 års erfaring som kvalitetsleder, forretningsutvikler og salg samt personalleder. Fiona har hjerte for kvalitetssikring innen IT-systemer og er opptatt av hvordan IT, sluttbrukere og organisasjon skal fungere godt sammen. Hun er prosjekteier for utvikling av syntetiske helsedata ved bruk av maskinlæring.