Thomas Bjella

NORMENT
Moderator

Thomas Bjella har i flere år jobbet med digitalisering i forskning ved NORMENT, Senter for forskning på mentale lidelser. I satsingen eNORMENT har han ledet prosjekter innen app-utvikling, passiv monitorering og nettløsninger for samtykke og spørreskjema, med mål om mer effektiv og umiddelbar datainnsamlingsprosess. Han leder senterets gruppe for Database and Biostatistikk, med ansvar for datasikkerhet og kobling mot samarbeidende prosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt helseregistre.

Thomas er utdannet Cand.Polit. Psykologi fra NTNU, med utvidet kompetanse som forskningsingeniør.