Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging

Sykehus og kommuner over hele Norge har startet å jobbe sammen om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Hva skjer når sykehus og kommuner samarbeider på denne måten, og hva skal til for å etablere gode forløp? OUS og Oslo kommune har etablert satsingen «OUS Hjemme. Kommuner på Vestlandet og helseforetak er i gang med felles storsatsing på digital hjemmeoppfølging, og kommunene på Agder og Sørlandet sykehus har mange kronisk syke pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging i dag.

Deltakere I panelet er:

  • Kari Eidnes Bjørkheim, prosjektleder for «Vestlandsprosjektet» (samarbeidsprosjekt for digital hjemmeoppfølging mellom 8 kommuner i Vestland, Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF
  • Elisabeth Dreier Sørvik, prosjektleder for «OUS Hjemme» (samarbeidsprosjekt mellom OUS og Oslo kommune)
  • Karoline Vssbø Nyhus , Prosjektleder for «Digital hjemmeoppfølging på Agder (tjeneste i drift for ca. 200 pasienter, alle kommuner på Agder og Sørlandet Sykehus HF).

Moderator: Laura Kleiven fra PA Consulting og InnoMed.

Digitalt X Meeting Point