SNOMED CT

SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag, og representerer et system av rundt 350.000 begreper. Norge ble medlem av SNOMED International i 2017, og er i full gang med implementeringen. Den største driveren er Helseplattformen i Helse Midt-Norge, men også aktører som Helsedirektoratet, Helsenorge.no og Helsebiblioteket har tatt terminologien i bruk. Den vekker også stor interesse i leverandørmarkedet.


Eirik Hafver Rønjum, daglig leder og rådgiver i Conteir og Kristin Øhlckers, seniorrådgiver i Norsk Helsenett SF.

En informert og deltagende pasient er en forutsetning for å realisere pasientens helsetjeneste. Dette er budskapet i regjeringens strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen. I denne presentasjonen forteller vi deg hvordan informasjon til befolkningen kan distribueres NÅR og DER det er relevant – og hvordan den medisinske terminologien SNOMED CT har muliggjort dette på innbyggerportalen helsenorge.no

Covid-19 har vist oss hvor vanskelig det er for både helsepersonell, myndigheter, beslutningstakere og befolkningen å holde seg oppdatert på kunnskapsbasert helseinformasjon. Informasjonskildene er mange, og det kan være vanskelig å vite hva man kan stole på.

Dette er selvfølgelig ikke bare relevant under en pandemi, men i enhver situasjon der helseinformasjon og kunnskap skal kommuniseres – enten det er til helsepersonell, eller til pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Derfor har Helsenorge-plattformen utviklet API-er som tilbyr kvalitetssikret og kunnskapsbasert helseinformasjon rettet mot befolkningen.
API-ene bruker den medisinske terminologien SNOMED CT som et sentralt metadatasett, og er tett integrert med terminologiserveren Snowstorm.

Da implementeringen av SNOMED CT fortsatt er på et tidlig stadium i Norge, har vi designet tjenesten slik at den også er tilgjengelig for systemer og tjenester som ikke bruker SNOMED CT. Løsningen var å bruke SNOMED CT både som en primær terminologi og en referanseterminologi. Dette sikrer semantisk interoperabilitet mellom forskjellige kodesystemer.

I denne presentasjonen vil du:

  • Bli bedre kjent med behovet for distribusjon av pasientinformasjon.
  • Forstå den overordnede arkitekturen for løsningen til Helsenorge-plattformen.
  • Få en demonstrasjon av API-ene, og se hvordan SNOMED CT kan trigge informasjon der og når den er relevant.
  • Lære hvordan du kan bruke terminologiserveren Snowstorm som en integrert del av eksisterende programvare-portefølje.
  • Få en titt bak kulissene der Helsenorge-redaksjonen jobber.
  • Høre om fallgruver og suksessfaktorer i dette, og liknende prosjekter.

Lene Linnerud, Helsedirektoratet.

Den nasjonale faglige retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt. Den inneholder detaljerte anbefalinger for antibiotikabehandling av mange ulike tilstander. Innholdet er delt inn i kapitler som består av ulike anbefalinger for gitte tilstander. Hver anbefaling inneholder strukturert informasjon, både tekstblokker og detaljert informasjon om behandlingen, som legemiddel, dosering, administrasjonsmåte og behandlingsvarighet. Grunnlaget for struktureringen av innholdet er en datamodell som er laget i vårt digitale publiseringsverktøy. Denne vil bli presentert i foredraget.
Det er et ønske at andre aktører skal kunne hente innholdet fra Helsedirektoratets API og bruke det i sine kliniske systemer. Dersom slike system kan lese inn doseringsregimer fra våre anbefalinger, vil det kunne effektivisere arbeidet i klinikken og gi kvalitetsgevinster. For å legge til rette for det, er anbefalingene kodet med terminologien Snomed CT. Snomed CT er en standardisert og maskinlesbar medisinsk terminologi. Terminologien består av koder, termer, synonymer og definisjoner som brukes i klinisk dokumentasjon og rapportering. Norsk senter for helsefaglig terminologi ble etablert i Direktoratet for e-helse i 2019. Vi henter Snomed CT koder for legemidler, måleenheter, administrasjonsform og tilstander, og vil vise eksempler i foredraget.

Digitalt X Meeting Point