Helselogistikk

Moderator: Eldrid Schei, prosjektleder (innleid), helselogistikk, Helse Sør-Øst


Ole Johan Kvan, Spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF


Anette M. Siebenherz, Avdelingssjef Sykehuset Østfold HF

Anette M. Siebenherz kommer til å snakke om erfaringene så langt med bruk av nye elektroniske løsninger for helselogistikk. «Fra tusj til touch»  og potensialet i informasjonsdeling mellom yrkesgrupper internt og ønsket om videreutvikling og informasjonsdeling eksternt.


Økosystem av applikasjoner i IMATIS muliggjør innovasjon og videre utvikling, f.eks. ny blodprøve-app for lukket registreringssløyfe

Else Marit Tiset Kittelsen (Product Owner) & Heidi Udnesseter (Senior Sales and Business Executiv)

De presenterer blodprøve-appen sammen.

Digitalt X Meeting Point