HL7 FHIR – hvem tar ansvar?

Det er i dag meget stor aktivitet på FHIR-utvikling i norsk helsesektor, og HL7 FHIR anses å være et sentralt virkemiddel for å nå sektorens målsetninger knyttet til effektive sammenhengende tjenester, automatisert innrapportering, plattformer og økosystemer etc som kan bidra til en dynamisk og innovativ utvikling av norsk helsevesen. FHIR er en internasjonal standard for datadeling som krever tilpasning til nasjonal anvendelser, og gode omforente tilpasninger på nasjonalt nivå kan for eksempel legge til rette for mest mulig «plug-and-play» bruk av API på tvers av tjenester og leverandører i sektor. En viktig del av tilpasningene i FHIR er å definere anvendelse av kodeverk og terminologi (inklusiv SNOMED CT) i den enkelte samhandling.

Per i dag er det HL7 Norge som holder i koordinering av utvikling og forvaltning av nasjonal anvendelse av FHIR, men oppgaven er nå for stor og viktig for å drives av en frivillig organisasjon alene. Presentasjonen beskriver hvordan HL7 Norge jobber med FHIR-standardisering i dag og utfordringene det må tas tak i for å sikre koordinert semantisk samhandlingsevne for tjenester som utvikles på alle nivå i norsk helsesektor.

Moderator: Line A. Sæle, virksomhetsarkitekt hos Folkehelseinstituttet.

FHIR og SNOMED har også vært tema i en EHiN podcast-episode tidligere i år. Hør episoden her: https://ehin.no/artikler/helseterminologi-mer-enn-bare-gloser/

Digitalt X Meeting Point